Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere School Wonderster
adres Kasteeldreef 63
9340 LEDE
telefoon 053-80.09.20
e-mail directie@vlswonderster.be
website http://www.vlswonderster.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Vrij Katholiek Onderwijs Lede
directeur Els Verbraekel
CLB Vrij CLB Wetteren
Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Lede
instellingsnummer 112871
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kasteeldreef 63 , 9340 LEDE
gewoon lager onderwijs