Inlichtingen over de school

naam GO! freinetschool De Boomhut Sint-Andries
adres Koning Leopold III-laan 102
8200 SINT-ANDRIES
telefoon 050-39.68.90
e-mail directie@deboomhut-freinetschool.be
website http://www.deboomhut-freinetschool.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! Scholengroep Impact
directeur Karel DELHEYE
CLB GO! CLB Connect
Scholengemeenschap Scholengemeenschap BaO Impact
instellingsnummer 113621
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Koning Leopold III-laan 102 , 8200 SINT-ANDRIES
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet