Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Onze Lieve Vrouw
adres Ambachtstraat 7_b
9150 KRUIBEKE
telefoon 03-774.28.76
e-mail olv@ksas.be
website http://www.olv-piusx.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KSAS
directeur Ann Osselaer
CLB Vrij CLB Waas en Dender
Scholengemeenschap KSAS
instellingsnummer 11387
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Ambachtstraat 7_b , 9150 KRUIBEKE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Nieuwe Veldstraat 4 , 9150 KRUIBEKE
gewoon kleuteronderwijs