Inlichtingen over het centrum voor leerlingenbegeleiding

naam GO! centrum voor leerlingenbegeleiding Waasland
adres Dr. Verdurmenstraat 2
9100 SINT-NIKLAAS
telefoon 03-776.02.16
fax 03-766.45.18
e-mail info@clbwaasland.be
website http://www.clbwaasland.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Waasland
directeur Sara WEYN
instellingsnummer 114413
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (CLB)