Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Reynaerdijn
adres Stationsstraat 18
9190 STEKENE
telefoon 03-779.79.00
fax 03-779.44.78
e-mail directie@gbsreynaerdijn.be
website http://www.gbsreynaerdijn.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Stekene
directeur Gerry Maes
CLB Vrij CLB Waas en Dender
Scholengemeenschap Sint-Gillis-Waas/Stekene/Waas-munster
instellingsnummer 11478
verslagen schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Stationsstraat 18 , 9190 STEKENE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. De Klingestraat 29 , 9190 STEKENE
gewoon kleuteronderwijs