Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere School Campus "Sint-Jan"
adres Sint-Jansstraat 15
3700 TONGEREN
telefoon 012-22.00.10
e-mail info@csjt.be
website http://www.csjt.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur vzw Katholiek Basisonderwijs Tongeren
directeur Lode NELISSEN
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Tongeren
Scholengemeenschap VZW Katholiek Basisonderwijs Tongeren
instellingsnummer 115386
verslagen schooljaar 2013-2014:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Sint-Jansstraat 15 , 3700 TONGEREN
gewoon lager onderwijs