Inlichtingen over de school

naam GO! atheneum Gentbrugge
adres Ooievaarsnest 3
9050 GENTBRUGGE
telefoon 09-210.51.51
e-mail dir.atheneumgentbrugge@scholengroep.net
website http://www.atheneumgentbrugge.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Gent
directeur Sofie Vercoutere
CLB GO! CLB Gent
Scholengemeenschap SG Gent 22
instellingsnummer 115394
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (so)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Ooievaarsnest 3 , 9050 GENTBRUGGE
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2