Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Maria-Assumpta
adres Paul Jansonstraat 51
1020 LAKEN
telefoon 02-268.19.73
fax 02-268.47.24
e-mail directie@malb.be
website http://basisschool.mariaassumptalyceum.be/
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW OZCS West-Brabant
directeur Han VANACKERE
CLB Vrij CLB Pieter Breughel
Scholengemeenschap BRUNO
instellingsnummer 115551
verslagen schooljaar 2017-2018:
- paritair college doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Paul Jansonstraat 51 , 1020 LAKEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Stalkruidlaan 9 , 1020 LAKEN
gewoon lager onderwijs