Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool Centrum
adres Paretteplein 21
8530 HARELBEKE
telefoon 056-73.34.90
e-mail centrumschool@harelbeke.be
website http://www.centrumschoolharelbeke.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Harelbeke
directeur Luc BYTTEBIER
CLB Vrij CLB Groeninge
Scholengemeenschap De Balk
instellingsnummer 115857
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Paretteplein 21 , 8530 HARELBEKE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs