Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - De Meidoorn
adres Zuidmoerstraat 125
9900 EEKLO
telefoon 09-341.82.37
e-mail directie.demeidoorn@coltd.be
website http://www.demeidoorn.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW College Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn
directeur Cornelis Geert Teirlynck Barbara-
CLB Vrij CLB Meetjesland
Scholengemeenschap KaBoe
instellingsnummer 115915
verslagen schooljaar 2012-2013:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Zuidmoerstraat 125 , 9900 EEKLO
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs