Inlichtingen over de school

naam GO! atheneum De Ring Leuven
adres Tiensevest 62
3000 LEUVEN
telefoon 016-27.03.90
fax 016-20.26.88
e-mail info@deringleuven.be
website http://www.deringleuven.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Huis 11
directeur Catherine Vanaise
CLB GO! CLB Leuven-Tienen-Landen
Scholengemeenschap SGSO Leuven
instellingsnummer 116831
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Tiensevest 62 , 3000 LEUVEN
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Grieks-Latijn
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Bijzondere wetenschappelijke vorming - 3
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wetenschappen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wetenschappen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2