Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere School -De Robbert
adres Kloosterstraat 6
3930 HAMONT-ACHEL
telefoon 011-44.55.61
fax 011-44.65.73
e-mail secretariaat@derobbert.be
website http://www.derobbert.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur K.B.O. Hamont-Achel
directeur Roel TRUYERS
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Pelt
Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Hamont-Achel
instellingsnummer 117713
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kloosterstraat 6 , 3930 HAMONT-ACHEL
gewoon lager onderwijs