Inlichtingen over de school

naam GO! technisch atheneum Campus De Brug Vilvoorde
adres Vaartstraat 1
1800 VILVOORDE
telefoon 02-257.03.90
e-mail ktav.dir@sgr10.be
website http://www.campusdebrug.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep SCOOP
directeur Dennis Holbrechts
CLB GO! CLB Vilvoorde
Scholengemeenschap SGSO SCOOP
instellingsnummer 117838
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (so)
schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Vaartstraat 1 , 1800 VILVOORDE
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
beroepsvoorbereidend leerjaar Decoratie - Verzorging-voeding
beroepsvoorbereidend leerjaar Elektriciteit - Metaal
2de leerjaar Handel
2de leerjaar Mechanica-elektriciteit
beroepsvoorbereidend leerjaar Metaal - Verzorging-voeding
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de leerjaar Sociale en technische vorming
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Auto
Auto - 1-2
Auto-elektriciteit - 3
Decoratieve technieken
Publiciteit en etalage 1-2 -
Publiciteit en illustratie - 3
Publiciteitsgrafiek - 1-2
Handel
Kantoor 1-2 1-2
Logistiek - 3
Koeling en warmte
Centrale verwarming en san. installaties - 1-2
Verwarmingsinstallaties - 3
Maatschappelijke veiligheid
Veiligheidsberoepen - 3
Mechanica-elektriciteit
Basismechanica 1-2 -
Personenzorg
Kinderzorg - 3
Verzorging - 1-2
Verzorging-voeding 1-2 -
2de en 3de graad kso 2de graad 3de graad
Beeldende kunsten
Beeldende en architecturale kunsten 1-2 -
Toegepaste beeldende kunst - 1
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Boekhouden-informatica - 1-2
Handel 1-2 -
Secretariaat-talen - 1-2
Maatschappelijke veiligheid
Integrale veiligheid - Se-n-Se
Mechanica-elektriciteit
Elektromechanica 1-2 1-2
Personenzorg
Sociale en technische wetenschappen 1-2 1-2