Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Linde Borgloon
adres Stationsstraat 32
3840 BORGLOON
telefoon 012-74.13.95
e-mail directie@bsdelinde.be
website http://www.bsdelinde.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Zuid-Limburg
directeur Elke MELON
CLB GO! CLB Nova
Scholengemeenschap BaO/BuBaO
instellingsnummer 118463
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Stationsstraat 32 , 3840 BORGLOON
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Schoolstraat 1 , 3840 RIJKEL
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs