Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool
adres Kempenlaan 16
3140 KEERBERGEN
telefoon 015-50.90.68
e-mail directeur.gbs@keerbergen.be
website http://www.gbskeerbergen.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Keerbergen
directeur Steven GORTEMAN
CLB CLB N-Brussel
Scholengemeenschap Midden-Vlaams-Brabant
instellingsnummer 11874
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kempenlaan 16 , 3140 KEERBERGEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Nieuwstraat 100 , 3140 KEERBERGEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs