Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Lagere School -Ter Elst
adres J. Van Doorslaerstraat 47
1840 STEENHUFFEL
telefoon 052-30.35.82
fax 052-31.20.42
e-mail secretariaat@terelst.londerzeel.be
website https://terelst.londerzeel.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Londerzeel
directeur Pieter Sarens
CLB Vrij CLB Noordwest- Brabant
Scholengemeenschap LONKA
instellingsnummer 11999
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. J. Van Doorslaerstraat 47 , 1840 STEENHUFFEL
gewoon lager onderwijs