Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Tuimeling
adres Brusselsesteenweg 23
1980 ZEMST
telefoon 015-61.03.31
fax 015-61.71.44
e-mail school@tuimeling.be
website http://www.tuimeling.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Kath. Basisschool van Zemst
directeur GUY BAL
CLB Vrij CLB Noordwest- Brabant
Scholengemeenschap SAMBA 2.0
instellingsnummer 12088
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Brusselsesteenweg 23 , 1980 ZEMST
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs