Inlichtingen over de school

naam Don Bosco Instituut eerstegraad
adres Lenniksesteenweg 2
1500 HALLE
telefoon 02-356.29.49
fax 02-363.09.81
e-mail info@donboscohalle.be
website http://www.donboscohalle.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Don Bosco OC
directeur Wim Verdeyen
CLB Vrij CLB Halle
Scholengemeenschap SGKSO Kardinaal Cardijn
instellingsnummer 122879
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (so)
schooljaar 2013-2014:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Lenniksesteenweg 2 , 1500 HALLE
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2de leerjaar Industriële wetenschappen
beroepsvoorbereidend leerjaar Nijverheid
2de leerjaar Techniek-wetenschappen