Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Helibel -Sint-Huibrechts-Lille
adres Sint-Hubertusstraat 3
3910 SINT-HUIBRECHTS-LILLE
telefoon 011-64.57.82
fax 011-64.57.83
e-mail directielille@helibel.net
website http://www.helibel.net
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Schoolcom. Kath. Basisscholen Neerpelt
directeur Annemie VAES
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Pelt
Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Neerpelt
instellingsnummer 123075
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Sint-Hubertusstraat 3 , 3910 SINT-HUIBRECHTS-LILLE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs