Inlichtingen over de school

naam GO! Next methodeschool Wonderwijs
adres Hameestraat 11
3570 ALKEN
telefoon 011-31.26.83
e-mail secretariaat@bswonderwijs.be
website http://www.bswonderwijs.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur Scholengroep GO! Next
directeur Caroline Aquino Erlwine Digneffe -
CLB GO! CLB NEXT
Scholengemeenschap A GO] Next
instellingsnummer 123448
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Hameestraat 11 , 3570 ALKEN
gewoon kleuteronderwijs Ervaringsgericht onderwijs
gewoon lager onderwijs Ervaringsgericht onderwijs