Inlichtingen over de school

naam Sint-Jozefscollege 2
adres Bekaflaan 65
3200 AARSCHOT
telefoon 016-55.11.30
fax 016-55.11.31
e-mail sintjozefscollege@sjca.be
website http://www.sjca.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Arcadia VZW
directeur Viviane Van Dijck
CLB Vrij CLB Aarschot
Scholengemeenschap SGKSO Aarschot - Betekom
instellingsnummer 123638
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Bekaflaan 65 , 3200 AARSCHOT
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Artistieke vorming
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2. Bekaflaan 62 , 3200 AARSCHOT
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen