Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere School -Heilig Hart
adres Naamsesteenweg 355
3001 HEVERLEE
telefoon 016-39.90.23
e-mail directie.lagereschoolhhh@leuven-zuid.be
website http://www.basisschoolhhh.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Comité voor Onderwijs Annuntiaten
directeur Ria VAN ASSCHE
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Archipel
instellingsnummer 12393
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Naamsesteenweg 355 , 3001 HEVERLEE
gewoon lager onderwijs