Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Lucernacollege Brussel
adres Poxcatstraat 6
1070 ANDERLECHT
telefoon 02-521.82.98
e-mail onder.coskun@lucerna.be
website http://www.lucerna.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Inrichtende Macht Lucerna
directeur Önder COSKUN
CLB Vrij CLB Pieter Breughel
Scholengemeenschap SG Lucerna
instellingsnummer 124339
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Poxcatstraat 6 , 1070 ANDERLECHT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs