Inlichtingen over de school

naam viio 3
adres Sint-Truidersteenweg 17
3700 TONGEREN
telefoon 012-24.20.70
e-mail tongeren@viio.be
website http://www.viio.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KaSo Tongeren-Borgloon
directeur Alain Langenaken
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Tongeren
Scholengemeenschap SGKSO viio
instellingsnummer 125286
verslagen schooljaar 2013-2014:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Sint-Truidersteenweg 17 , 3700 TONGEREN
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Grieks-Latijn
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Humane wetenschappen 1-2 -
Latijn 1-2 -
Wetenschappen 1-2 -
2. Rode Kruislaan 27 , 3700 TONGEREN
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wetenschappen - 1
Economie-wiskunde - 2
Humane wetenschappen - 1-2
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen-wiskunde - 1-2