Inlichtingen over de scholengemeenschap

naam Katholiek Basisonderwijs GE-NEGEN
adres Steenovenstraat 20_A
3990 PEER
telefoon 0474-05.85.46
e-mail codi@sggenegen.be
website
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur Paula Dierckx
instellingsnummer 125534
verslagen