Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere school Arkorum 04 Vrije Centrumschool College-Grauwzusters
adres Zuidstraat 33
8800 ROESELARE
telefoon 051-26.47.33
e-mail william.doom@arkorum.be
website http://www.vcsr.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur ARKORUM vzw
directeur William DOOM
CLB Vrij CLB Trikant
Scholengemeenschap Arkorum
instellingsnummer 126375
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Zuidstraat 33 , 8800 ROESELARE
gewoon lager onderwijs
2. Polenplein 21 , 8800 ROESELARE
gewoon lager onderwijs