Inlichtingen over de school

naam Paridaensinstituut secundaironderwijs
adres Janseniusstraat 2
3000 LEUVEN
telefoon 016-20.26.55
e-mail secundair@paridaens.be
website http://www.paridaens.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Leuvense Kath. Scholen aan de Dijle
directeur Hilde DENGIS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap SGKSO Leuven
instellingsnummer 126888
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Janseniusstraat 2 , 3000 LEUVEN
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Grieks-Latijn
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Grieks-Latijn 1-2 1-2
Grieks-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wetenschappen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Moderne talen-wiskunde - 2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2