Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -De Straal
adres Kapelstraat 45
3110 ROTSELAAR
telefoon 016-61.64.60
e-mail directie@destraal.be
website http://www.destraal.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Rotselaar
directeur Frederik BEERSAERTS
CLB CLB N-Brussel
Scholengemeenschap BeHoRo
instellingsnummer 12708
verslagen schooljaar 2018-2019:
- paritair college doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kapelstraat 45 , 3110 ROTSELAAR
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs