Inlichtingen over de school

naam EDUGO campus De Brug 2
adres Eksaardserijweg 24
9041 OOSTAKKER
telefoon 09-255.91.13
e-mail info.brug@edugo.be
website http://www.edugo.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Katholieke Scholen Oostakker - KSO
directeur Lut Gobeyn
CLB Vrij CLB Regio Gent
Scholengemeenschap SGKSO Stroming Gent Noord-West
instellingsnummer 127721
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Eksaardserijweg 24 , 9041 OOSTAKKER
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Bouw- en houttechnieken
beroepsvoorbereidend leerjaar Decoratie - Kantoor en verkoop
2de leerjaar Grafische communicatie en media
2de leerjaar Handel
2de leerjaar Mechanica-elektriciteit
beroepsvoorbereidend leerjaar Nijverheid
2de leerjaar Sociale en technische vorming
2. Sint-Jozefstraat 7 , 9041 OOSTAKKER
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen