Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Sint-Annaschool
adres Baalsebaan 330
3128 BAAL
telefoon 016-53.40.23
e-mail directie@sasbaal.be
website http://www.sasbaal.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Arcadia VZW
directeur Bart VAN ROMPAEY
CLB Vrij CLB Brabant Oost
Scholengemeenschap Arcadia Basis
instellingsnummer 12773
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Baalsebaan 330 , 3128 BAAL
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Nobelstraat 134 , 3128 BAAL
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs