Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Staakte
adres Hoogstraat 192
9160 LOKEREN
telefoon 09-348.53.64
fax 09-360.34.11
e-mail directie.basisschoolstaakte@lokeren.be
website http://www.stedelijkbasisonderwijslokeren.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Stadsbestuur van Lokeren
directeur Piet Van Kerckhove
CLB Vrij CLB Waas en Dender
Scholengemeenschap Gemeentelijk Basisonderwijs Lokeren-Zele
instellingsnummer 128132
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Hoogstraat 192 , 9160 LOKEREN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs