Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool De Graankorrel Kruiseke
adres Kruisekestraat 461_A
8940 WERVIK
telefoon 056-31.42.55
fax 056-31.42.55
e-mail info@degraankorrelkruiseke.be
website http://www.degraankorrelkruiseke.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Vrije Basisscholen van Wervik
directeur Fiene MINNE
CLB Vrij CLB Leieland
Scholengemeenschap De Graankorrel
instellingsnummer 128504
verslagen schooljaar 2015-2016:
- paritair college bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kruisekestraat 461_A, 8940 WERVIK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs