Inlichtingen over de school

naam GO! freinetschool De Zwierezwaai
adres de Bavaylei 134 bus 1
1800 VILVOORDE
telefoon 02-252.62.04
e-mail bsvf.dir@sgr10.be
website http://www.zwierezwaai.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep SCOOP
directeur Heidi De Kerpel
CLB GO! CLB Vilvoorde
Scholengemeenschap SCOOP
instellingsnummer 129056
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. de Bavaylei 134 bus 1, 1800 VILVOORDE
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet