Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool
adres Reibroekstraat 2_A
9940 EVERGEM
telefoon 09-210.31.10
e-mail gbs.evergem@sgevergem.be
website http://www.evergem.be/gbsevergem
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Evergem
directeur Mieke Genbrugge
CLB Vrij CLB Regio Gent
Scholengemeenschap Gemeentescholen Evergem
instellingsnummer 129114
verslagen schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Reibroekstraat 2_A , 9940 EVERGEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs