Inlichtingen over de school

naam Stedelijke Basisschool 't Steltje
adres Teekbroek 22
3272 TESTELT
telefoon 013-77.27.38
fax 013-78.40.84
e-mail stedelijkonderwijs.sz@skynet.be
website http://www.schoolscherpenheuvelzichem.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur Scherpenheuvel-Zichem
directeur Marc VAN ROMPUY
CLB CLB N-Brussel
Scholengemeenschap Hageland
instellingsnummer 131417
verslagen

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Teekbroek 22 , 3272 TESTELT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs