Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool De Kleine Wereld
adres Nokerseweg 105
8790 WAREGEM
telefoon 0470-41.75.12
e-mail info@freinetwaregem.be
website http://www.freinetwaregem.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur DKW
directeur Mien DESMET
CLB Vrij CLB Weimeersen
Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen
instellingsnummer 131615
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Nokerseweg 105 , 8790 WAREGEM
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet