Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Sint-Jozef
adres Waaibergstraat 5
3300 TIENEN
telefoon 016-81.98.02
fax 016-76.84.63
e-mail basisschoolsj@viatienen.be
website http://www.viatienen.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Schoolbestuur Sint-Paulus
directeur Marie JAMART
CLB Vrij CLB Brabant Oost
Scholengemeenschap TUMULI
instellingsnummer 13417
verslagen schooljaar 2017-2018:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2014-2015:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Waaibergstraat 5 , 3300 TIENEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Hannuitsesteenweg 213 , 3300 TIENEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
3. Potstraat 12 , 3300 TIENEN
gewoon lager onderwijs