Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool
adres Stationsstraat 16
3440 ZOUTLEEUW
telefoon 011-78.20.88
e-mail directie@gvbszoutleeuw.be
website http://www.gvbszoutleeuw.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Schoolbestuur Sint-Paulus
directeur Annemieke STIJNEN
CLB Vrij CLB Brabant Oost
Scholengemeenschap K.O.R.Z.O.
instellingsnummer 13731
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Stationsstraat 16 , 3440 ZOUTLEEUW
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs