Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool OLFA Drie Eiken
adres Renaat de Rudderlaan 35
2650 EDEGEM
telefoon 03-458.47.88
e-mail directie@olfa3eiken.be
website http://www.olfa3eiken.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KOBA ZuidkAnt
directeur Ilse DEMARBAIX
CLB Vrij CLB 2 Antwerpen - Middengebied
Scholengemeenschap Prins Boudewijn
instellingsnummer 137562
verslagen

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Renaat de Rudderlaan 35 , 2650 EDEGEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs