Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Tuinwijk
adres Lazarijstraat 120
3500 HASSELT
telefoon 011-25.31.02
e-mail tuinwijk@kt-scholengroep.be
website http://www.kt-scholengroep.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Kanunnik Triestscholen
directeur Greetje GOOSSENS
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Hasselt
Scholengemeenschap KT-scholengroep
instellingsnummer 13912
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Lazarijstraat 120 , 3500 HASSELT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs