Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Kuringen
adres Joris van Oostenrijkstraat 53
3511 KURINGEN
telefoon 011-25.52.88
e-mail sbs.kuringen@hasselt.be
website http://www.sbskuringen.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Hasselt
directeur Carine SWARTENBROEKX
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen Hasselt
instellingsnummer 13995
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Joris van Oostenrijkstraat 53 , 3511 KURINGEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Joris van Oostenrijkstraat 34 , 3511 KURINGEN
gewoon lager onderwijs