Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - De Lettermolen
adres Molenweg 73
3520 ZONHOVEN
telefoon 011-82.43.66
fax 011-81.35.63
e-mail secretariaat@delettermolen.be
website http://www.delettermolen.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Basisond. Termolen
directeur Luc GREEVEN
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Hasselt
Scholengemeenschap zonhoven
instellingsnummer 14043
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Molenweg 73 , 3520 ZONHOVEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Molenweg 69 , 3520 ZONHOVEN
gewoon lager onderwijs