Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Pieter Brueghel
adres Dorpsstraat 19
3990 GROTE-BROGEL
telefoon 011-61.20.97
e-mail secretariaat@bspieterbrueghel.be
website http://www.bspieterbrueghel.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Basisschool Pieter Brueghel
directeur Hugo SWENNEN
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Bree
Scholengemeenschap KathBasisGENEGEN
instellingsnummer 14365
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Dorpsstraat 19 , 3990 GROTE-BROGEL
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Ellikommerdijk 3 , 3990 GROTE-BROGEL
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs