Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Corneliusschool
adres Parkstraat 15
3900 PELT
telefoon 011-64.17.34
fax 011-66.72.76
e-mail administratie@corneliusschool.be
website http://www.corneliusschool.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath.Basisond. Lindel-Holheide
directeur SLEURS Marina VANENDERT Dominiek-
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Pelt
Scholengemeenschap Linco
instellingsnummer 14481
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Parkstraat 15 , 3900 PELT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Kapelstraat 2 , 3900 PELT
gewoon lager onderwijs
3. Tielenstraat 35 , 3900 PELT
gewoon kleuteronderwijs
4. Holvenstraat 82 , 3900 PELT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs