Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool De Geluksvlinder
adres Bergerheidestraat 4
3950 BOCHOLT
telefoon 089-46.46.17
e-mail vbs.Willibrord@schoolreppel.be
website http://www.degeluksvlinder.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Basisonderwijs Reppel
directeur Paul SYMONS
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Bree
Scholengemeenschap BoKaLoRe
instellingsnummer 14613
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Bergerheidestraat 4 , 3950 BOCHOLT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs