Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Ter Duinen Hechtel
adres Rode Kruisplein 8
3940 HECHTEL
telefoon 011-73.47.11
e-mail directie@schoolterduinen.be
website http://www.schoolterduinen.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! Scholengroep Xpert
directeur Anouska BINNEMANS
CLB GO! CLB Limburg-Noord Adite
Scholengemeenschap Scholengemeenschap SUR+
instellingsnummer 1479
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Rode Kruisplein 8 , 3940 HECHTEL
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Sint-Jansstraat 22_A , 3900 PELT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs