Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool
adres Kloosterstraat 34
3590 DIEPENBEEK
telefoon 011-32.33.68
fax 011-32.43.20
e-mail gbs.diepenbeek@skynet.be
website http://www.diepenbeek.be/gem-basisschool
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Diepenbeek
directeur Nico STEEGMANS
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap Alken-Diepenbeek-Kortessem-Nieuwerkerken
instellingsnummer 14911
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kloosterstraat 34 , 3590 DIEPENBEEK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Leliestraat 14 , 3590 DIEPENBEEK
gewoon kleuteronderwijs