Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - De Wilg
adres Schoolstraat 45
3740 BILZEN
telefoon 089-49.12.48
e-mail directie@schoolschoonbeek.be
website http://www.schoolschoonbeek.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Ond. Dek. Bilzen
directeur Sandrine NACHTERGAELE
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Tongeren
Scholengemeenschap KODB vzw
instellingsnummer 14985
verslagen schooljaar 2013-2014:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Schoolstraat 45 , 3740 BILZEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs