Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Sint-Willibrordus
adres Langstraat 30
3630 EISDEN
telefoon 089-76.41.76
fax 089-76.42.95
e-mail vrijebasisschool.eisden@telenet.be
website
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Basis. Eisden-Dorp
directeur Carine VANHOLSAET
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Maasmechelen
Scholengemeenschap Vrije Basisscholen Maasmechelen-Noord
instellingsnummer 15073
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Langstraat 30 , 3630 EISDEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs