Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere School - Sint-Lambertus
adres Gildenstraat 24
3660 OUDSBERGEN
telefoon 089-85.48.24
fax 089-85.48.24
e-mail info@lagere-school-opglabbeek.be
website http://www.lagere-school-opglabbeek.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Parochiaal SC Opglabbeek
directeur Liliane BIJNENS
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Genk
Scholengemeenschap Opglabbeek
instellingsnummer 15248
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Gildenstraat 24 , 3660 OUDSBERGEN
gewoon lager onderwijs